Computational design solutions for architecture

Cleneo Knauf akustik plafon demo verzija. U gornjem desnom uglu se nalaze 3 ikonice. Prva sa leve strane otvara dodatne parametre